Miljöpartiet: Lyssna till sol-”stollarna”!

För några veckor sedan skrev jag ett inlägg om den termiska solkraftens möjligheter. En överslagsräkning visade att fyra procent av Saharas yta skulle räcka för att försörja hela världen med el. Ett svindlande konstaterande!

Min tanke var förstås inte att man verkligen skulle centralisera världens energiförsörjning till Sahara, men att nyttja denna resurs för Europa för att stegvis ersätta kolkraft och kärnkraft torde väl ändå vara en realistisk målsättning.

Mina beräkningar ifrågasattes inte, men i efterföljande diskussioner framkom ett par andra invändningar:

1. Det blir dyrt. Det tycks vara så att en solvärmeanläggning av det slag vi diskuterar kostar ca fem gånger så mycket att bygga som kärnkraft av motsvarande energikapacitet. Det är en mycket stor skillnad och det förklarar förstås den stora entusiasmen för kärnkraften. Men, driften kräver i solvärmefallet faktiskt inget bränsle alls, medan kärnkraften kräver uranbrytning och avfallsförvaring till stora kostnader.

Dessutom kan man ifrågasätta hur stor vikt man skall lägga vid kostnadskalkyler i denna fråga; miljöfördelarna är ju uppenbara och ovärderliga och kostnaderna består ju till stor del av arbetskostnader som ju faktiskt innebär en insats mot arbetslöshet.

2. Det krävs storskalighet och därmed kraftiga aktörer. Men, själva elproduktionen kan göras förhållandevis småskaligt, antagligen. Det finns väl egentligen inga stordriftsfördelar när det gäller att montera upp speglar, ledningar och ångturbiner. En ångturbin kan väl betraktas som en rimlig lägsta nivå och en sådan anläggning kan säkerligen byggas såväl på nationell som privat basis.

Att transportera stora mängder el till Europa från Nordafrika kräver förstås enorma distributionsnät och här krävs en samordning. Men nog skulle det vara ett möjligt EU-projekt.  Transportförlusterna lär heller inte bli alltför stora,  ca 5-10% enligt en av mina sagesmän.

3. Sahara ligger i en politiskt instabilt område och Europa skulle bli starkt beroende av detta områdes välvilja. Ett dylikt politiskt förhållande är ju något som vi lidit av när det gäller oljan; några arabiska stater har haft en makt som varit besvärande för västvärlden  och energiberoendet av oljeregionen har skapat åtskilliga krig för maktbalansens skull. Det är därför kanske väsentligt att man i diskussionerna om sådana här projekt också lägger stor vikt vid den politiska delen.

Att låta projektet skapa välstånd i regionen, inte bara för en korrupt elit, utan för en stor del av befolkningen, skulle kunna ge förutsättningar för en stabilitet och vända det politiska problemet till en fördel, till en insats för fattigdomsbekämpning och demokrati.

Invändningarna tycks alltså kunna bemötas och med tanke på den enorma potentialen i ett Sahara-projekt så är det väl värt att noggrant leta efter lösningar på alla eventuella problem. Den hisnande tanken på denna geniala lösning börjar uppenbarligen också att slå rot lite varstans:

En Nobelpristagare i fysik, Jack Steinberger, ger tanken sitt stöd i enligt en artikel i Ny Teknik:

– Jag är säker på att framtidens energi är termisk solenergi. Inget annat går att jämföra med det och ju snabbare vi fokuserar på det desto bättre, sade Jack Steinberger enligt referat på nyhetssajten Timesonline.

I Tyskland planerar ett tjugotal bolag att inleda genomförandet av ett Sahara-projekt redan i sommar:

De hoppas kunna investera sammanlagt omkring 400 miljarder euro i projektet. Initiativet har fått namnet Desertec och innebär att solenergiinstallationer ska placeras i öknen i politiskt stabila nordafrikanska länder.

I Ny Teknik denna veckan förs på framträdande debattplats fram ett förslag att Sverige borde satsa på ett solprojekt i Sahara. Bengt Wikström skriver:

Sveriges ledande politiker borde som ett EU-projekt under ordförandeskapet i EU 2009 ta initiativ för att få igång arbetet med att förnya energisystemen genom att lägga förslag om att bygga en pilot-Segs i samarbete med ett land i Nordafrika.

Jag tycker att Bengt Wikströms förslag omedelbart skall tas upp av miljöpartiet.

Att starkt driva denna fråga är en utmärkt möjlighet att göra en avgörande insats mot klimatproblemet. Det finns inga politiska hinder ens för socialdemokraterna att anamma denna strålande idé och den skulle kunna bli en utmärkt lösning på samarbetsdilemmat kring kärnkraftsfrågan inom den röd-gröna röran.

17 svar to “Miljöpartiet: Lyssna till sol-”stollarna”!”

 1. Pelli Says:

  Angående punkt 1:
  Enligt denna bild [http://www.world-nuclear.org/images/info/finlandpowercosts.jpg] står kapitalkostnader (dvs konstruktion) för över hälften av ett kärnkraftsverks utgifter, så även om solkraftverket inte kostar något alls i drift blir det ändå 3 gånger så dyrt som kärnkraft när driften (och avfallshantering etc. – jag vet inte om den är inräknad i grafen ovan, men i Sverige går 1 öre/kWh, en försumbar del av elpriset, in till kärnavfallsfonden som inte är helt feldimensionerad för hantering av allt avfall och dekomissionering av kraftverken) är inräknad.

  Varken solkraft eller kärnkraft är 100% miljövänliga, och även om miljön är något av det viktigaste vi har är inte miljöfördelar ovärdeliga. Miljön tål faktiskt viss påverkan, och det handlar om att bestämma sig för vad som ska få ta del av den kvoten. Medan vi fortfarande är beroende av fossilt bränsle kanske det lönar sig att bygga kärnkraft istället för solkraft till en tredjedel av priset för att ersätta kolkraften i USA och Kina samt övergå till en miljövänlig bilpark så snabbt som möjligt. Först när den överhängande CO2-faran är över kan vi börja satsa på riktigt långsiktig energiproduktion. (Kärnavfallet torde inte vara något problem om vi bygger rätt sorts reaktor, exv. IFR [http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_Fast_Reactor].)

  Argumentet att arbetskostnader är okej talar inte till fördel specifikt för solkraft: arbetskraft är dyrt så större delen av de flesta kostnader, oavsett det är för kärnkraft eller solkraft, är en insats mot arbetslöshet. Bygger man tre gånger så mycket kärnkraft istället för solkraft har man skapat ungefär lika många jobb (kanske något mindre, eftersom räntekostnaderna borde vara större för kärnkraft), men får ut tre gånger så mycket elektricitet. Undrar om man får både fler jobb och mer elektricitet än för solkraft om man bygger två gånger så mycket kärnkraft och använder sista tredjedelen av pengarna till att betala folk att rulla tummar…

 2. Kristian Grönqvist Says:

  Pelli har nog inte helt förstått det goda med solkraft fortfarande… Att han förespråkar kärnkraft, trots de ganska komplicerade spin-off-problemen, visar att han egentligen inte vill diskutera en annan lösning.

  Alldeles uppenbart blir det dyrare med solkraft, men det är ett bränsle som än så länge är oändligt, och ju fortare vi börjar tanka där, desto bättre för de ändliga resurserna på Jorden.

  Vi byggde inte särskilt bra bilar i början heller, men nu har vi snart kommit till ett skede, där Ottomotorn får ge sig. Det hade skett för länge sedan, om inte vi hade haft oljelobbyn…

  Troligen hade vi ändrat på energiuttagspolitiken tidigare, om inte oljelobbyn hade varit där också och om inte känkraftslobbyn nu vill gå omvägen via kärnkraft till solkraft senare…. Begåvat…

 3. Pelli Says:

  Det finns ingen poäng i att låta uranet (och övriga kärnbränslen) ligga kvar i marken bara för att det är ändligt. Så länge vi ser till att ta hand om avfallet är det inget fel på att utnyttja de resurser vi har.

  Solkraft är inget självändamål. Det viktiga är inte att börja använda solkraft, utan att sluta använda fossilkraft (och senare även kärnkraft).

  Även om solenergin är oändlig (jämfört med jordens livslängd) är inte material till solkraftverk det. Se mina tidigare beräkningar som visar att hela världens produktion av rostfritt stål måste investeras i solkraftverk om vi ska förse hela världen med solenergi med rådande teknik: https://thomas1epikure.wordpress.com/2009/03/29/sol-sol-sol/#comment-129

  Och glöm inte att vi (Sverige) har tusentals ton kärnavfall ovan mark som egentligen kunde förse oss med all energi vi behöver i 500 år (samtidigt som det minskar i skadlighet) men som vi istället väljer att gräva ner. Att bygga reaktorer som tar hand om det tycker jag är en acceptabel, om inte högst önskvärd, omväg.

 4. Thomas Svensson Says:

  Pelli: Du har förstås rätt i att miljön inte är ovärderlig i allmän mening. Jag syftade i mitt uttalande på ovärderlig i avseende på pengavärde.

  För övrigt är ditt huvudargument mot att satsa på termisk solenergi att det kostar för mycket. Som alternativ anger du kärnkraft vars avfallsproblem du negligerar med hänvisning till att man borde satsa på ”rätt sorts kärnkraft”. Nu är det tyvärr så att den reaktortyp som skulle kunna bränna det utbrända kärnbränslet är avsevärt mycket dyrare än konventionell kärnkraft, gissningsvis minst lika dyrt som den termiska solenergin. Därmed faller ditt ekonomiska argument.

  Återstår då dina argument att att det skulle gå åt orimligt mycket råmaterial för att bygga solenergianläggningarna. Detta gäller emellertid bara om man plötsligt skulle erätta all energiproduktion med denna nya typ. Ett sådant scenario är det dock ingen som föreslår, låt oss helt enkelt börja i det lilla, låt Sverige gå i spetsen och ta initiativet till en pilotanläggning i Sahara, det enda hindret är nog bara initiativkraft.

 5. Pelli Says:

  Jag syftar också på pengavärde, men min poäng är att vi inte behöver ha nolltolerans mot miljöpåverkan. Så länge en företeelse negerar sin miljöpåverkan (till exempel att man istället för att bygga ett solkraftverk bygger två kärnkraftverk, varav ett används till att stänga ner ett kolkraftverk, om man nu anser att kärn+kärn är bättre för miljön än sol+kol) är den OK. Om ett företag tar en del av sina vinster för att plantera skog som uppväger deras CO2-utsläpp så är det inte dåligt för miljön, och därmed finns det ett ”pris” på CO2-utsläpp, nämligen vad motsvarande träd kostar.

  Du har rätt i att mitt ekonomiska argument är lite skakigt, men i ögonen på de som säger att ”det är vårt ansvar att inte lämpa över våra problem på framtida generationer” måste väl avfallshanteringsfaktorn hos dessa kraftverk vara ”ovärdelig”? :p Till skillnad från ”använda solkraft” är ”hantera kärnavfallet” ett självändamål. Frågan är väl också om IFR verkligen kostar tre gånger så mycket som Olkiluoto, bara för att det är ”avsevärt dyrare” än, säg, Barsebäck…

  Det du skriver i sista stycket är fel. Om man antar att ett solkraftverk håller i 50 år, och att det tar 50 årsproduktioner rostfritt stål att bygga en uppsättning solkraftverk, så måste ALLT rostfritt stål gå till solkraftverk FÖR ALLTID. Visst fixar man detta delvis genom återvinning och användning av alternativa material, men jag tycker att det är en viktig tankeställare att solkraft, som är ”förnybart”, med dagens teknik kräver ofantligt stora mängder resurser bara för att hålla kraftverken vid liv. Jag har i och för sig inte gjort någon liknande uträkning för kärnkraft, så det här är egentligen inte något argument för det ena eller det andra. Det är bara en antydan att ”förnybart” inte är så enkelt som det låter.

  Hur som helst är en pilotanläggning i Sahara en bra idé, precis som prototyper för IFR, LFTR och TMSR också är bra idéer. Problemet är bara vem som ska betala.

 6. Pelli Says:

  Edit: Stryk mitt påstående om att det du sa var fel. Det gäller bara om du menade att vi skulle fasa in solkraften långsamt, inte att vi bara skulle ersätta en del av vår energiproduktion med den.

  Problemet kvarstår att om vi ska ha en icke försumbar mängd solkraft så måste en icke försumbar mängd av vår rostfritt stål-produktion läggas på det. Och frågan är om inte andra typer av ”förnybara” kraftkällor behöver liknande mängder råmaterial till sina kraftverk – problemet med många förnybara energislag är att energin är utspridd och därmed kräver stora kraftverk för insamling.

  Vårt långsiktiga hopp är att förnybara kraftverk blir effektiva i framtiden alternativt att vi får igång fusion. Problemet är vad vi ska göra nu, på kort sikt, och det är att få till en radikal minskning av koldioxidutsläppen, om man ska tro vissa forskare. Det kan endast åstadkommas av kärnkraft, i min mening, då dagens ”förnybara” tekniker är på tok för resurskrävande för att kunna användas i stor skala.

 7. Thomas Svensson Says:

  Pelli: Vi tycks vara överens om det som går att resonera om utifrån vår nuvarande kunskap, tex. att vi genast bör göra en seriös satsning på termisk solkraft i Sahara.

  Ditt resonemang om den begränsade tillgången på rostfritt stål är onekligen tänkvärd, men mina tankar går då genast till alternativet: begränsa energislöseriet. För, precis som du antyder, motsvarande resonemang är nog tyvärr giltigt även för andra energislag i denna omfattning.

  Jag tror alltså att vi med termisk solkraft, kombinerat med andra förnybara energikällor och med energisparåtgärder kan klara oss utan fossila bränslen och den alltför riskabla kärnkraften.

 8. Pelli Says:

  Vi är mer eller mindre överens om det långsiktiga målet, men jag tycker att vi (mänskligheten) i dagsläget, när Kina bygger ett kolkraftverk i veckan, främst ska satsa på det realistiska alternativet – kärnkraft.

  Problemet är att miljömuppar har tutat i folk att kärnkraft är djävulen, och det är den bilden jag vill bekämpa. Särskilt borde den reaktor som omvandlar (redan existerande!!) kärnavfall till ström stå högst upp på alla miljömedvetnas önskelista. Idag fnyser de istället åt tanken att ”sälja sin själ”.

 9. heiti ernits Says:

  Intressant inlägg!

  Lite roligt att du nämnde det Tyska initiativet; en av mina vänner jobbar som ingengör på ett företag som är ledande i branschen på solkraft, och när jag träffade honom senast så berättade han entusiastiskt om Desertec projektet; jag skall dessutom ta ner tåget till honom idag – för väl förhöra mig på ytterligare detaljer 🙂

 10. Daniel Says:

  Jag tänkte att järn är väl ingen bristvara i naturen? Om efterfrågan på stål ökar så borde utbudet kunna hänga med.

  Så kollar jag wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_ore#Depletion

  Iron ore reserves at present seem quite vast, but some are starting to suggest that the maths of continual exponential increase in consumption can even make this resource seem quite finite. For instance, Lester Brown of the Worldwatch Institute has suggested iron ore could run out within 64 years based on an extremely conservative extrapolation of 2% growth per year.[3]

  Den uppgiften verkar inte riktigt vettig… Visst är det så att den bästa järnen kanske tar slut men det borde gå att ersätta med sämre former av järn, speciellt om det finns god tillgång på energi.

  Det finns en del att lära sig inom detta område i alla fall, jag tackar för utredningarna om solenergi, det är mycket informativt.

 11. Thomas Svensson Says:

  Ja, Heiti och Daniel, det är svårt att inte imponeras av denna geniala lösning på energiproblemen. Man måste nog vara lite kärnkraftsfrälst för att hålla sig kallsinnig.

  Angående järntillgången så har jag inte kollat Pellis uppgifter, men beräkningar på framtida tillgångar blir ju alltid något av en spekulation. Vi vet ju hur snabbt utvecklingen går, hur fort nya material introduceras och effektivare lösningar introduceras. Det är, som sagt, bara att sätta igång! Skulle tillgångarna tryta, så är ingen skada skedd, det vi väl byggt kan vi använda, … länge.

  Och Heiti, det blir spännande att få lite inside information genom din kompis.

 12. Magnus Holmgren Says:

  En liten fundering om detta med stora tal (med risk för felberäkningar av nollor, exponenter, decimalkomman osv). Jag har för mig att jag någonstans läst att hela jordens befolkning skulle få plats på Gotland och då få 1 m2 per person (kollade upp detta och det är närmare ½ m2, men ändå). Gotlands yta är ca 3 140 km2, Saharas är ca 9 000 000 km2 och 4% av det är 360000 km2. Så det innebär att det krävs att vi belägger ca 100 gånger Gotlands yta (dvs en yta där vi kan placera hela jordens befolkning med en yta om 50 m2 per person, storleken av en ordinär tvåa) med solceller för att uppnå energimålet. Det är ganska stora tal!! Det visar dels att det inte är helt lätt att fixa ”solparken” men också att vi förbrukar oerhört mycket energi dvs den som alstras av 50 m2 solceller per värlsmedborgare. Förresten är det någon som vet hur man skriver upphöjt i dessa bloggar?!

 13. Thomas Svensson Says:

  Ja, Magnus, de hisnande talen är reella och visar förstås framför allt på hur mycket energi vi slukar i vår samhällstillvaro. Notera dock att jag skriver om termisk solenergi, vilket inte är detsamma som solceller. Med solceller skulle man förmodligen behöva en mycket mindre yta, men solcellerna är å andra sidan ännu inte särskilt energieffektiva om man ser till energiåtgången vid deras tillverkning.

  Den termiska solenergin däremot tar mycket plats, men är simpel i sin konstruktion och kräver mest arbete. Och, oavsett hur många Gotland som krävs, spelar kvadratmetrarna någon roll när det handlar om outnyttjade öknar?

  ANgående att skriva upphöjt så noterade du kanske att jag i mitt första soleneriginlägg lyckades åstadkomma riktigt vackra formler. Detta beror på att wordpress stöder Latex, men det fungerar nog bara i grundinlägget och inte i kommentarerna, tror jag.

 14. Magnus Holmgren Says:

  Nej egentligen har jag väl inte något emot inte användningen av ökenmark. Jag var mer inne på att visa storleken av denna typ av projekt (tänk bara på alla logistik som måste till osv.) och som du också säger av vår energiförbrukning. Just storleken på projektet kräver ju så mycket samarbete mellan stater(inte minst diktaturer), bolag, organisationer, unioner etc. Och samarbete är ju tyvärr ett av de områden vi har varit ganska dåliga på genom historien. Men det finns ju litet ljusglimtar här och var, så varför inte hoppas och stödja tanken. Å andra sidan, om vi skulle kunna få till stånd ett sådant här projekt på vår jord så är vi nog tillräckligt sams för att redan innan dess ha dragit ner på vår energiförbrukning på ett solidariskt sätt som gör att projektet inte behöver bli så stort.

 15. Dark & green Says:

  Mycket intressant inlägg och efterföljande debatt även på detta inlägg.

  Jag länkade även det från: http://dark-and-green.blogspot.com/2009/07/el-natet-skulle-kunna-radda-naturen.html

 16. Olle H Says:

  Jag gläds, Thomas, åt att du tar upp solenergifrågan (liksom åt mycket annat på din blogg). Överslagskalkyler av det slag du gör är mycket lärorika. RealClimate har en färsk och oerhört lärorik och pedagogisk bloggpost om solenergi med överslagskalkyler i samma anda:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/an-open-letter-to-steve-levitt/

 17. Thomas Svensson Says:

  Hej Olle, och tack för tipset. Den här lösningen vinner alltmer, tycker jag, och ju fler som pratar om den, desto större chans att den blir ett realistiskt alternativ till de spekulativa drömmerna om lagring av koldioxid och utbränt kärnbränsle.

  Christer och jag sitter för övrigt just nu och läser, diskuterar och spekulerar i vårt höstviste i Bohuslän. Vi saknar dig förstås, men gläds åt att du ger dig tillkänna genom denna kommentar. Våra ämnen i år är 1) Christers engagemang i hjärnans uppbyggnad utifrån teorier av Edelman och Changeux 2) mitt stora intresse i Spinozas världsbild, samt 3) kopplingen mellan dessa två ämnen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: