Främlingsfientlighet och Spinoza

Jag har just läst en bok om Danmark av Lena Sundström: ”Världens lyckligaste folk”. Boken avser att finna orsakerna till den danska främlingsfientlighet som växt på ett skrämmande sätt de senaste åren med syftet att lära oss svenskar något inför Sverigedemokraternas hot om riksdagsplats till hösten. Den politiska representanten i vårt grannland för denna strömning är Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard i spetsen, men strömningen har också spridit sig till de etablerade partierna och ingen stark motkraft syns till i politiken.

Jag tycker inte Lena Sundström lyckas särskilt bra med att hitta orsakerna till utvecklingen i Danmark. Hon söker framför allt förklaringar i de politiska organisationerna, deras retorik och i medias fokusering på främlingsproblematiken. Boken ger förstås en mycket intressant inblick i det danska politiska etablissemanget och för en svensk är det chockerande att läsa vissa yttranden från etablerade partiers företrädare som liberalen Anders Fogh Rasmussen och vissa socialdemokrater.

Det som kommer närmast en förklaring till främlingsfientlighetens utbredning i boken är uttalanden från chefredaktören för Politiken, Tøger Seidenfaden. I Sundströms intervju säger han t. ex. på frågan,

”- Kan du förstå att folk är rädda för främmande?”

att

”Naturligtvis. Det är ju inte problemet. Att vara negativt inställd till det som är annorlunda, det är ju naturligt, det är ju spontant. Det finns ju otaliga sociala studier som visar att om man delar upp en grupp i A och B, så uppstår det en grupplojalitet där A:arna håller med A:arna och B:arna med B:arna. Det är inte intoleransen som är svår att förklara. Den är fullständigt förståelig, naturlig, vanlig, spontan. Det som verkligen är svårt att förklara, och därför också så svårt att upprätthålla, det är toleransen.”

”… Min politiska ideologi är den klassiskt liberala, och om du applicerar det på de här frågorna så kommer du fram till en tolerant position. Det är inte för att jag älskar alla mina medmänniskor eller för att jag älskar alla muslimer eller för att jag älskar alla svarta. Det gör jag absolut inte. Jag är en rätt så reserverad person. Det är inte mer kärlek vi behöver, det är ett erkännande av likvärdighet och respekt.”

Man kan relatera denna inställning till filosofen Baruch Spinoza, faktiskt. I Etikens sista del betonar han att

”I naturtillståndet äger ingenting rum som kan kallas rätt eller orätt, men väl i det borgerliga tillståndet, där man genom enhälligt beslut avgör vad som tillhör den ene eller den andre.”

Med ”det borgerliga tillståndet avser Spinoza det samhälle som är organiserat i enlighet med lagar; reglerat genom en stat, och denna organisation är ett kollektivt ömsesidigt skydd mot de svagheter som vi enskilda människor har, tex. i form av rädsla för det okända.

” För att människorna skall kunna leva i endräkt och vara varandra till hjälp är det nödvändigt att de avsäger sig sin naturliga rätt och försäkrar varandra om att de inte kommer att göra något som kan lända till skada för någon annan.”

Enligt den vise Spinoza duger det alltså inte att hänvisa till några föregivna naturliga mänskliga rättigheter, utan det krävs överenskommelser grundade på förnuftiga resonemang och diskussion. Det räcker inte att hänvisa till någon fin gammal ideologi såsom liberalismen eller socialismen eller att skrämmas med någon ful gammal ideologi som nazismen eller rasismen.

Det krävs dagsaktuella argument för att fördelarna med tolerans överväger nackdelarna för oss människor. Argument för att ömsesidig likvärdighet och respekt är bra för oss på sikt.

Jag tycker att det politiska etablissemanget i Sverige ägnar för mycket kraft på att ömsom tiga, ömsom förakta ihjäl Sverigedemokraterna. Istället för att bejaka och resonera om den främlingsrädsla som uppenbarligen är utbredd hos oss, försöker man visa upp sin egen präktighet som exempel, utan motivering. Sundströms citat från Ekstra Bladet efter Dansk Folkepartis framgångar riskerar att upprepas i liknande form i en svensk kvällsblaska till hösten:

”Pia Kjærsgaard har INTE rätt. Danmark kan inte dra sig bort från världen. Vi kan inte segla iväg och hygge oss i smyg. Men Pia Kjærsgaard FÅR rätt. Viljan att göra något effektivt och att tala med Underdanmark existerar inte. Danmark har Europas dummaste och mest uppblåsta politiska överklass. De gav Dansk Folkeparti segern. De kommer att få den även nästa gång.”

Jag ser främst två orsaker för de främlingsfientliga partiernas framgångar:

 1. Partierna representerar faktiskt en stor del av befolkningen, de som bejakar sin naturliga rädsla för det främmande och inte inser att intolerans tenderar att bli ömsesidig.
 2. Offentliga personer i politik och media betraktas som uppblåsta, präktiga personer som lever i en skyddad värld. Politiker som Pia Kjærsgaard eller Jimmie Åkesson bryter mot denna översittarbild genom att kasta ur sig uttryck offentligt som känns igen i den jargong som man använder till vardags.

Boten mot främlingsfientlighet tror jag består främst i integration, dvs. organisatoriska åtgärder som tvingar fram personliga möten mellan främlingar i vardagen. Det skulle också vara nyttigt om den ”politiska korrektheten” i offentlig debatt motiverades med förnuftiga aktuella begripliga argument.

12 svar to “Främlingsfientlighet och Spinoza”

 1. Kristian Grönqvist Says:

  Tala med bönder på bönders språk och med lärde på latin.

 2. Kristian Grönqvist Says:

  Det finns trre helt olika sätt att se på invandringen i Danmark, Sverige och Finland. Mycket av det har med historia att göra.
  I Finland tex ingår säkerhetspolitiken i själva nationalkänslan. Alla har fortfarande släkt som har skadats eller dött i kriget
  Detta ger till upphov att det första man frågar sig när man tar in flyktingar:” kommer dom att strida för Finland om det blir krig?” Är man tveksam, då är det bättre att hjälpa dem hemma i sitt eget land.
  I Danmark har man alltid varit mer tillbakalutad, men haft mycket mer civilkurage än i Sverige, vilket i sin tur gör att man ganska fort reagerar på förändringar och man skäms inte på samma sätt som i Sverige över att visa ogillande.
  I Sverige däremot har den typiskt paternalistiska vanan gjort, att man berett utrymme för många, men hela tiden har man också tyckt att invandrarna skulle vara tacksamma för att de fått komma till världens bästa land. När de de inte är det, utan konstrar och vill ha som dom vill, då reagerar svenskarna som gammaldags föräldrar och tillrättavisar med ursäkten att ”det är för ditt eget bästa”
  Självfallet kommer SD att växa och främlingsfientligheten bli allmän även i andra partier, för under den sk intellektuella ytan jäser det ordentligt.

 3. Thomas Svensson Says:

  Du är sarkastisk, Kristian. Skulle vi inte kunna vara lite konstruktiva?

 4. Kristian Grönqvist Says:

  Det är inte sarkasm Tomas.

  Förhållningssättet till invandring är natoinalkulturellt betingat, vad man än säger om den kloka hjärnan.
  Åk bara till Härjedalen och undersök förhållandet samer/svenskar eller till Nordirland och kolla förhållandet protestanter/katoliker eller ännu hellre Israel och försök fördjupa dig i mellanösternproblematiken.
  Du och jag kan, som fullständigt främmande människor, inta en neutral intellektuell position i frågorna, de inblandade har inte skuggan av en chans.
  Vad vi egentligen begär av folk i invandringsfrågor, är att de skall inta den kalla, intellektuella och rationella hållning som skulle kunna tas, men som de pga sina ryggsäckar inte kan ta.
  Och eftersom vi (du och jag) kan göra det, så tycker vi att de som inte kan det är fåniga och ägnar sig åt hårklyverier och blir lätt paternalistiska.
  Om det är något som folk i sin akuta ilska avskyr, så är det paternalism.

  För att vara konstruktiv. En tredje part måste ge bägge sidor ett erbjudande de inte kan motstå. Altså ett erbjudande som är viktigare än själva kampen. Och det finns det för det mesta inte.
  Tips
  Läs lite om Martti Ahtisaari

 5. Thomas Svensson Says:

  Jag håller med dig om att den kloka hjärnan inte är den dominerande källan till uppfattningar och beslut hos oss människor. Men, den är dock en källa.

  Det alternativ som vädjar till andra källor blir gärna auktoritärt. Auktoriteten grundas på tro, ideologi, intellektualism eller erfarenhet och det är tyvärr detta alternativ som jag tycker politiker i allmänhet mest hänger sig åt. Det håller ett tag, men spricker förr eller senare.

  På lång sikt bör man därför vädja till den kloka hjärnan genom att presentera rationella argument.

  Men även känslor kan påverkas indirekt, genom att organisera samhället så att folk tvingas till möten i vardagen för att på så viss eliminera rädslan.

  Jag erinrar mig min egen upplevelse av invandrare under mitt arbete på ”golvet” under sjuttio- och åttiotalen. Då var det importerad arbetskraft det handlade om: finnar, jugoslaver och greker. För oss som jobbade ihop med dessa försvann främlingsskapet ganska fort, men jag minns hur jag i andra sammanhang kunde lägga märke till allehanda fördomar hos dem som aldrig mötte dessa invandrare i vardagen. Vandringssägner om jugoslaver som odlade potatis i det uppbrutan parkettgolvet förekom redan då.

  Jag tror alltså inte på någon tredje part, vilken skulle det vara, utan snarare på en öppen diskussion mellan alla de parter som är involverade, och dit tillhör vi alla.

 6. Kristian Grönqvist Says:

  Du är tex tredje part. Med tredje part menas i sammanhanget en person eller organisation som har bägge sidornas förtroende. Du har arbetat ihop med andra nationaliteter och vet att fördomar finns på bägge sidor. Det är därför tredje parten behövs. Man kan inte intellektuell bryta kulturmönster. Det är som att diskutera ateism med en troende. T.o.m. en intelligent troende. Det fungerar inte.
  Men man kan hitta konsencus.

 7. Kristian Grönqvist Says:

  Förlåt den dåliga bokstavshanteringen.

 8. heiti ernits Says:

  Håller med i stort – och tycker också att det är viktigt att skapa förutsättningar för ”möten”. Samtidigt missbrukar vi i Sverige kraften i fysisk planering (en av de starkaste styrinstrumenten). Kommuner (som har ansvaret att följa Plan och Bygglagen) bygger (eller snarare låter entreprenörer bygga utan förbehåll) ständigt nya dyra bostadsområden som
  direkt skapar exkludering (”exklusiva bostadsområden” någon?) – istället för att ställa krav på byggherrarna (ex: minst 15 procent av bostäderna skall vara hyresrätter), eller varför inte använda riktade subventioner när bostäder skall byggas. Vi måste ha en blandning av bostadsupplåtelseformer. Om 30 år har vi ”facit i handen” återigen och ojjar om hur det kunde bli så segregerat. Oerhört märkligt – det är bara att dåtidens miljonprogrammen är så himla tydliga. Men vi (politiker) gör om samma misstag, kanske i en annan skala…

  Du skriver:
  ”Överenskommelser grundade på förnuftiga resonemang och diskussion”
  Jag vet att det är enda vi är hänvisade till i slutändan. Men: vad händer när majoriteten i framtiden ”förnuftigt” kommer överens om en ”problembild” som vi med dagens ögån skulle anse som ovärdig?

 9. Kristian Grönqvist Says:

  Segregering är inte alltid så skadligt eller styrt av byggherrar. Jag är ju själv invandrare från Finland och vet att många under den stora invandringen gärna sökte sig till varann. De hade av bekanta fått reda på att det fanns lägenheter i närheten, va praktiskt, och så behövde man inte starta ensam i det nya landet. Det finns en naturlig segregering, glöm inte den. En del bryter sig loss senare pga nya jobb, mer pengar, vilja till eget boende, intresse för det nya landet, avoghet till det gamla.
  Det mesta av förortskravallerna är inte raskravaller, det är samma mekanism som i tätorter på landet förr in tiden. Man åkte in och spöade ortsborna, eller också åkte man ut och spöade lantisarna. Eftersom de som bor på olika ställen med största sannolikhet är av olika börd, blir det automatiskt raskravaller, fast det egentligen inte är det.
  Jag tror vi överhuvudtaget är lite överkänsliga på den punkten. Behandla bara alla busar lika, så kommer folk att sluta klaga på orättvisorna.
  En turk som är AIK.are kommer lik förbannat att spöa en turk som är Blåvit

 10. Thomas Svensson Says:

  Det är ju en viktig filosofisk fråga du tar upp, Heiti. Är ovärdig ett statiskt begrepp? Jag tror inte på det, utan ser moral som ett dynamiskt tillstånd som på lång sikt formas av ett kollektivt förnuft. Jag tror emellertid att denna formning går ”bättre” och undviker blindskär om uppfattningar ständigt stöts och blöts i diskussioner från olika utgångspunkter.

  Jag håller med dig Kristian, om att förortskravallerna inte är raskravaller och det är just den observationen som jag tolkade in i Tøger Seidenfadens uttalanden.

 11. heiti ernits Says:

  Thomas:

  Jag insåg så fort jag skrev ned ordet att det inte skulle hålla 🙂

  Tror också på att moralen ständigt omformas i våra samhällen; men samtidigt uppstår det olika slags ”moraliska gradienter” mellan olika sociala system (ex: skiftande kulturmönster som skiftande grupper bär på [kulturbärare]) – och däri ligger mycket av konflikter. Kanske kan en acceptans för moralisk dynamism minska konflikter (som i sig bygger på någon slags status quo princip)?

  Men, jag har 30-talets Tyskland (eller varför inte Stalins Sovjet) i tanken när jag funderar kring den ”kollektiva förnuftet” som skapade mycket lidande. Även om man kan säga att den ”demokratiska” processen var ”korrupt” i båda dessa exempel – som kanske delvis tar udden av argumentet.

  Men, jag menar, att den ”kollektiva förnuftet” inte i sig kanske är tillräcklig. Kanske behövs det någonting liknande som postulerades av Naess ekosofi/spinozism: dvs. en Icke-våldsprincip som ligger som en bas för den dynamiska moralen. Dvs. den Univeralistiska principen (som det de facto blir) kanske kan försvaras via Spinozas Conatus-princip?

 12. Rädda Sverige,nu! » Hur ska det gå? Says:

  […] Främlingsfientlighet och Spinoza « Tankspritt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: