Humanism – ett förhållningssätt till livet

Efter att ha läst C. S. Lewis försök att motivera en gudstro utifrån samvetets röst har jag nu tagit mig an en motvikt.  En bok om humanismen av den engelske filosofilektorn Steven Law har nyss kommit ut på svenska: Kort om humanism.

Steven Law ger i  motsats till Lewis starka argument för att vårt samvetes röst, dvs. vår moral, är en rent evolutionär produkt; det sätt att leva och förhålla sig till sina medmänniskor som varit fördelaktigt för oss har blivit vår moral, helt enkelt. Man kan tänka sig att de delar av denna moral som kan formuleras i ord har skrivits ner av kloka människor och tillskrivits någon auktoritet, en gud.

Förutom denna moralfråga ägnar Steven Law sin bok åt ett tålmodigt argumenterande utifrån logik och förnuft.

Han argumenterar mot dem som menar att humanismen eller ateismen är en tro, motsvarig till religionerna.  Det är snarare så här det ligger till:

”Det som utmärker humanister är endast att de förhåller sig skeptiska till ett särskilt svar – det att universum är skapat av en eller flera gudar.”

Han betonar här att humanister inte alls anser sig veta hur universum kommit till.

Men, Law själv tycks ändå ha större tillit till sin vetskap än undertecknad när han uttrycker sig så här:

”Varför universum finns är en djup och förbryllande gåta som jag inte är säker på att jag har lösningen på.”

Personligen är jag bombsäker på att människan aldrig någonsin kommer att finna svaret på den frågan, men det kan vi leva med! Humanismen är ingen tro, det är ett förhållningssätt till livet.

Law argumenterar mot den allmänt vedertagna uppfattningen att människor alltid har haft gudar och därmed, underförstått, har behov av sådana. Åtskilliga exempel tas upp i boken, varav ett var nytt för mig: att den indiska filosofiska riktningen carvaka som fanns ca 600 f.v.t. uttryckligen slog fast att gudar inte finns, att de är en falsk mänsklig uppfinning.

Romaren Senecas uttalande från vår tideräknings allra första sekel är krasst:

”Av de vanliga människorna betraktas religionen som sann, av de kloka som falsk och av de styrande som användbar.”

(Uppdatering oktober 2012: Ett citat som dock är tvivelaktigt upplyses jag i en kommentar, och mycket riktigt, Law anger ingen källa)

Law argumenterar mot de försök som gjorts i filosofins historia att presentera bevis för guds existens. Med enkelt förnuftsresonemang faller bevisen lätt för Laws penna. Han nämner t.o.m. det enkla argument som en gång i ungdomen gjorde mig till ateist: argumentet att någon intelligens måste ha skapat denna värld kan ju lätt förlängas till frågan om vem så i så fall skapade denna intelligens.

Annars är min favoritinvändning mot Guds, eller Tors, eller Allahs existens just den specifika utpekade guden. Eftersom varje sådant specifikt övernaturligt väsen är omöjligt att falsifiera, så är alla lika troliga och därmed är varje specifik gud otrolig.

Law visar med en rad exempel på att gudfruktighet verkligen inte garanterar en god moral. Ett citat som överraskar mig kommer från den katolska kyrkans överhuvud i Polen 1936:

”Det är ett faktum att judarna bekämpar den katolska kyrkan, framhärdar i fritänkande och utgör en gudlöshetens bolsjevismens och omstörtningens förtrupp. Det är ett faktum att det judiska inflytandet över moralen är fördärvligt och att deras förlagshus sprider pornografi. Det är ett faktum att judar bedrar, bedriver ocker och koppleri. Det är ett faktum att judiska ungdomars inflytande över polska ungdomar är skadligt.”

Detta är ett utdrag ur ett brev där denne polske katolik motsätter sig våld mot judar, men frågan är vilket budskap som satte djupast spår i åhörarna!

Sådana uttalanden från Guds föregivna representanter här på jorden belyser religionens huvudproblem enligt min uppfattning. Nämligen att frånvaron av en verklig gud gör prästerna till auktoriteter, de blir auktoriteter inte på grundval av sina förtjänster som erfarna själasörjare (vilket ju i viss mån kunde vara motiverat) utan på grundval av deras teologiska examina; av deras  tolkningsföreträde av intentionerna från en påhittad gud.

Steven Law skriver :

”Den verkliga faran med en traditionell, auktoritetsbaserad ansats till moralisk fostran är att den uppmuntrar till moraliskt flockbeteende – den sapar oupplysta medborgare som kanske tänker och gör rätt saker, men bara därför att det är vad auktoriteten säger åt dem att tänka och göra. om en mindre välvillig auktoritet gör intåg på scenen, kommer sådana oupplysta medborgare att sakna de intellektuella och känslomässiga försvarsmekanismer de behöver för att kunna stå emot.”

Den polske auktoriteten illustrerar också Laws argument mot religionens självpåtagna roll som de självklara  bärarna av de stora frågorna:

”Påståendet att det bara är religionerna som kan få oss att tänka kring de stora frågorna är inte bara felaktigt, det får också en ironisk innebörd när det saluförs av religioner som har en lång och ibland våldsam tradition av att kuva det fria tänkandet.”

För den som inte riktigt har tagit ställning till religionens eventuella nödvändighet, nytta eller skadlighet är boken av Steven Law säkerligen  till god nytta. För mig, som redan hade en klar uppfattning, gav den inte något betydande tillskott.

6 svar to “Humanism – ett förhållningssätt till livet”

 1. kristian grönqvist Says:

  Självklart vidrör Law de frågorna som alla som har funderat på beträffande existensens olika möjligheter. Och de är ju rätt begränsade till antalet.
  Sjävfallet så vet vi ju inte svaren på allt heller. Då vore ju all form av religion onödig. Religion är ju bara svaret på de obesvarade frågorna. För dem som vill ha dem. För Dig, precis som för mig är de svaren egentligen ointressanta. Det går att leva alldeles utmärkt utan svaren.

  Men de är dock intressanta i så måtto, att en del kanske kan besvaras under ens livstid och då har de ju nyhetsvärde. I den bemärkelsen är de av allmänintresse.

 2. kristian grönqvist Says:

  Filosofin i sin tur spekulerar i varför saker är på ett visst sätt. Väldigt ofta på ett, som man säger, på ett djupt sätt.
  När filosofin sedan visar sig vara snömos är den inte djup alls. Bara snömos. Vilket gör att filosofin bara kan bli en extrapolering av den redan befintliga kunskapen. Kan träffa rätt, kan träffa helt fel. Verkligheten kommer alltid sen att kräva först mild tolkning, sedan tuffare tolkning, tills man inser att det man från början trodde visade sig vara helt fel.
  och börjar på ny kula, med ny verklighetsuppfattning som grund.

  I slutändan innebär det att verkligheten är det enda rättesnöret, ju mer man håller sig till den desto mindre måste mman i slutänden omtolka.

 3. Thomas Svensson Says:

  Kristian: Filosofin som extrapolering av den existerande kunskapen är ju en bra bild av ett förnuftigt förhållningssätt till de metafysiska spörsmålen. Vissa problem kan ju vara beroende av kunskap om ”de stora frågorna” för sin lösning och då får man göra så gott man kan, dvs. extrapolera. Två skillnader mot religion: 1) man extrapolerar från vetenskaplig kunskap, inte från dogmer, 2) man är beredd att ompröva utifrån erfarenheter, man erkänner inga dogmer.

 4. kristian grönqvist Says:

  Vi är nog helt överens där…

 5. Daniel Says:

  Senecas uttalande är ett modernt påhitt.

  Antikens filosofer var nog skeptiska till religionens falskheter men de var knappast skeptiska till religionen som fenomen. Seneca var inspirerad av Epikurus men han drog sin egen filosofi till en nivå många skulle kalla hypermodernt religös. Seneca var också högaktad av de kristna.

 6. Thomas Svensson Says:

  Tack Daniel för påpekandet. Förmodligen har du rätt för jag ser nu att Law inte anger någon källa till detta citat, vilket han annars gör för de flesta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: