Att odla fordonsbränsle verkar vara urbota dumt!

Klimatproblematiken och den gryende insikten om att oljetoppen är passerad gör att allt bränsle som kan benämnas ”förnybart” blir politiskt korrekt. Kan det dessutom främja ”tillväxt” så har det varje makthavares stöd. Men ibland borde man kanske granska det verkliga effekten av satsningen på det ”förnybara”.

SkärmklippI en ledare i en vetenskaplig tidskrift, författad av en forskare vid ett Max-Planck-institut för biofysik i Tyskland, får man reda på följande sensationella rön angående biobränslet:

Om man jämför hur stor del av solljuset som kan tas tillvara som användbar energi så är biobränslet ca 600 gånger sämre än dagens solceller!

Man får alltså ut lika stor mängd energi på tio kvadratmeter solceller som man får ut av drygt ett halvt hektar majs eller sockerrör.

Nog verkar då odling för biobränsle vara urbota dumt, speciellt med tanke på att man annars kunde odla mat!

Hartmut Michel, som skrivit artikeln, baserar sin jämförelse dels på fundamenta i den kemiska assimilationsprocessen, dels på observerade utbyten av existerande biobränsleproduktion. Man undrar om det kan vara sant och, i så fall, om våra makthavare vet om det?

Ett sätt att kontrollera sanningshalten är att söka på referenser till artikeln. Jag hittade åtta sådana med hjälp av ”Google scholar”. Av dessa verkar det bara vara en som argumenterar emot Michel. Forskarna Madelyn R B Ball, Ruth Chen och Yinjie J Tang skriver i en ledare i en annan vetenskaplig tidskrift att Michels argumentation är relevant, men vill framhäva tre argument för att biobränslet ändå inte är så heltokigt: Jag sammanfattar argumenten

 1. Solen skiner och varje åtgärd som kan ta vara på dess energi är av godo.
 2. Biobränsle är kommersiellt lönsamt i flera avseenden och kan förväntas bli än viktigare när oljan sinar, dessutom kan skattesubventioner öka lönsamheten.
 3. Man håller som bäst på att utveckla nya generationer biobränsleprocesser som lovar gott

Det två första argumenten är förstås irrelevanta i sammanhanget, då Michels huvudresultat handlar om jämförelsen med solceller som alltså är ett bättre val för en given solbelyst yta. Det tredje argumentet är inte mycket värt heller; även om man skulle lyckas, säg, tiofaldiga effektiviteten med nya metoder så är ändå solcellerna 60 gånger bättre!

Det som möjligen skulle tala för att använda åkermark på ett så oerhört ineffektivt sätt är att el-energin inte är så lätt att använda för transporter med flygplan, bilar och båtar och att oljan snart är slut. Men varför då inte diskutera just detta:

Är det värt att slösa bort 599 av 600 energienheter för att behålla den rika världens frihet att transportera gods och människor efter eget godtycke och att därmed undanhålla en stor del av värdens befolkning mat för dagen?

Hartmut Michel sammanfattar sin ledare (min översättning):

”På grund av fotosyntesens låga effektivitet och enegrigrödors konkurrens med grödor för mat på jordbruksmark, bör vi inte odla för biobränsle….”

”…. Framtidens pesontransport måste bli elektrisk”

EU lär ha beslutat att 10 % av drivmedel i fortsättningen ska bestå av förnybart, dvs. biobränsle. Jag är rädd att de tagit detta beslut mot bättre vetande, endast på fixeringen vid ordet ”förnybart”.

De borde hellre anpassa samhället till en kraftig minskning av förbrukningen av drivmedel överhuvudtaget. I Sverige vore det därmed förstås klokare att satsa infrastrukturmiljarder på elektrifierad järnväg än projekt som ”förbifart Stockholm”.

7 svar to “Att odla fordonsbränsle verkar vara urbota dumt!”

 1. Olle Häggström Says:

  Det går 5000 kvadratmeter på ett halvt hektar.

 2. Thomas Svensson Says:

  Tack, Olle, missen är åtgärdad.

 3. Kristian Grönqvist Says:

  Sen en litet aber. Det är lite skillnad på ett fält och en solfångare på två kvm. Do the math.

 4. andersbwestin Says:

  Och ett till litet aber. Hur transporterar man maten till de behövande om man inte har ett fungerande fordonsbränsle.
  Vi får vänta på en bra bränslecell.

 5. Thomas Svensson Says:

  Kristian: Jag fattar inte vad du menar, har jag gjort något mer räknefel eller tänker du på att det krävs energi material för att tillverka solceller? Jo, det är sant, men det finns snålare alternativ såsom solfångare för turbindrift och dessutom är den energi som behövs för att bereda åkern och skörda och processa grödan inte medräknad i Michels kalkyl vad jag förstår..

  Anders: Ja, vi har åtskilliga problem framför oss, vilket väl gör det än mer idiotiskt att slösa bort jordbruksareal till fordonsbränsle.

 6. Kristian Grönqvist Says:

  TEX ser jag hellre ett rapsfält som producerar bränsle det redan finns logistik för än med EU-medel paketerade åkrar som ändå finns där.
  Varje kvm paketerad åker är direkt energiförlust av den sk gratis solenergin.

 7. Jonas Says:

  I det här fallet är det ännu mer relevant att titta på begreppet EROEI (energy return on energy invested). Av den första oljan vi pumpade upp så fick vi ut ca 100 delar energi på varje del energi som utvinningen krävde. Dagens vattenkraft ligger också på ca 100:1. För att driva vårt komplexa samhälle behöver vi tillgång till energi från källor med EROEI på ca 10:1 eller bättre.

  Biodiesel och etanol från majs ligger på 1,3:1. Solfångare och solceller är tyvärr inte så värst mycket bättre. Här finns mer kring EROEI – http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested

  /Jonas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: