Intelligent av bröstmjölk?

Idag presenterar media en av alla dessa “studier” som försöker hitta samband mellan vårt levnadssätt och hur vi lyckas i livet. Denna gång säger studien att amning ger högre intelligens. På SVT:s nyhetssajt kan man läsa:

Vår studie är det första beviset för att förlängd amning ökar intelligensen åtminstone upp till trettioårsåldern, samtidigt som den också påverkar utsikterna att lyckas med studier och att tjäna pengar, säger Bernardo Lessa Horta vid Pelotasuniversitetet i Brasilien i ett pressmeddelande.

Tvärsäkra uttalanden som dessa (jag tänker på användningen av  ordet “bevis”) gör genast en statistiker misstänksam och nyfiken. Nyhetssajten innehåller faktiskt en länk till den publicerade artikeln, som dessutom är öppen för nedladdning. En snabb genomläsning visar på två uppenbara svagheter, bortfall och relevans.

1. Bortfall. Av de 5914 nyfödda som registrerades vid undersökningens början kunde en fullständig uppföljning bara göras av 3493. Bortfallet är därmed ca 40%. Man har förstås, i den utsträckning som var möjligt, undersökt om bortfallsgruppen utmärkte sig på något sätt i de registrerade variablerna, men det räcker tyvärr inte långt. Allmänt är ju problemet med bortfall just att man inte vet om denna grupp kan betraktas som en slumpmässigt vald del avseende det man vill studera eller om det kan finnas något samband mellan tendens till bortfall och intelligenskvot.

2. Relevans. När man har så många obsevationer som 3493 och bara tar hänsyn till en handfull mätbara variabler så kan man upptäcka mycket små skillnader. Det är därför klokt att fundera över om skillnaderna är relevanta, dvs. om de t.ex. borde föranleda ångest hos mammor som är oförmögna att amma. En bild som säger något om detta finns i artikeln:amning2.odt Här ser man hur intelligenskvoten beror på amningsperioden för tre olika familjeinkomstgrupper. Den tendens till ökning avseende amning som ses är 3-4 IQ-enheter, medan skillnaden mellan högsta och lägsta inkomstgruppen är 10-15 IQ-enheter. Förutom att man kan ifrågasätta själva IQ-begreppet (jag tror nämligen inte att barn till rika familjer är intelligentare än barn till fattiga) så tycks amningen inte vara särskilt relevant. Dessutom framgår det av artikeln att IQ-medelvärdet är skattat ill 98.0 och dess standardavvikelse till 12.6, vilket betyder att 67% av populationen ligger mellan 85 och 111. Ytterligare en illustration kan man göra genom att jämföra den skattade påverkan av amningstid med den totala variationen i populationen.amning.odt De yttre två linjerna anger det intervall som beräknas innehålla ca 95% av populationen. Den mellanliggande linjen markerar populationens skattade medelvärde och de fem kortare intervallen är artikelns skattade IQ-medelvärden för de olika amningstiderna.

Kan man verkligen kalla detta resultat för ett “bevis” på att förlängd amning ökar intelligensen?

Förutom dessa svagheter är det förstås många andra problem med sådana här undersökningar. Även om man justerar för en rad tänkbara störande faktorer såsom inkomst, födelsevikt, mammans utbildning och kön så finns det massor av andra, ibland icke mätbara, faktorer som inte kan tas med i beräkningen. Man kan t.ex. tänka sig att pappans engagemang i barnavården påverkar såväl möjligheten till amning som den fortsatta stimulansen av barnet, tillgängligheten av mor- och farföräldrar likaså och antalet syskon.

Ett svar to “Intelligent av bröstmjölk?”

  1. bjornabengtsson Says:

    Reblogga detta på bjornabengtsson.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: