Kan vi flyga utan fossila bränslen?

boeingflyg-1132x670

En enkel överslagsberäkning:
Året 2014 genomförde vi svenskar utlandsflygningar som generade utsläppen 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Naturvårdsverket (1) rapporterar på sin hemsida:

De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (ca 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) motsvarar utsläppen från all bilkörning i Sverige år 2014.”

Tyvärr hittar jag ingen uppgift om hur mycket flygbränsle som gick åt 2014, men genom att räkna baklänges från koldioxidekvivalenter kan man få en uppskattning.

Hos svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (3) finns en tabell som anger att flygfotogen genererar 2,52 kg koldioxidekvivalenter per liter. För våra flygresor 2014 gick det alltså åt 11 miljoner/2.52/2 liter flygfotogen där vi delar med två då endast ca hälften av flygets koldioxidutsläpp beräknas komma direkt från bränslet (2). Bränslemängden är alltså ca 2,2 miljoner kubikmeter.

Energiinnehållet för flygfotogen är enligt samma tabell 9600 kWh per kubikmeter och för etanol 5900 kWh per kubikmeter. Då kan vi räkna ut hur mycket etanol som skulle behövts till våra flygresor 2014, nämligen 3,6 miljoner kubikmeter.

Lantmännen har räknat ut hur stor areal det går åt för att producera etanol (4). “För produktion av en kubikmeter etanol går det åt ungefär 2,7 ton spannmål” och avkastningen är enligt samma källa ca 5,5 ton/hektar i mellansverige. Vi behöver alltså ca ett halvt hektar åkermark per kubikmeter etanol.

Och hälften av 3,6 miljoner är lika med 1.8 miljoner hektar.

Enligt Statistiska centralbyrån (5) finns det i Sverige totalt 2,6 miljoner hektar åkermark.

Det betyder att om de utlandsresor med flyg vi gjorde 2014 skulle gjorts med biobränsle så hade vi behövt 70 % av Sveriges totala åkerareal för att producera bränslet.

  1. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
  2. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/240574/240574.pdf
  3. http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/
  4. http://www.agroetanol.se/etanol/fragor-och-svar/
  5. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/akerarealens-anvandning-19902016.-hektar/

Beräkningen är något osäker på grund av omvägen om koldioxidekvivalenter som man ju inte riktigt vet hur de räknas ut i olika sammanhang. I rapporten (2) finns emellertid uppgifter om bränsleåtgången i världsmåttstock vilket ger följande uppskattning: Man gjorde 2009 åt 260 miljoner ton flygfotogen i världen, 800 kg/m^3 gör 325 miljoner m^3, vilket innebär 530 miljoner m^3 etanol, som motsvarar 265 miljoner hektar åkermark.

Världen har 1.5 miljarder hektar åkermark, vi hade alltså behövt 17 % av jordens åkerareal 2009 för att då driva våra flygplan med etanol. Med tanke på att betydligt mindre än 17 % av jordens befolkning flög 2009 så är det än mer uppenbart att biobränslet inte är någon realistisk lösning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: